Ako spoločnosť INDUCON sa zaoberáme výrobou dielov špičkovej kvality, spracovaných pre automobilový, energetický, námorný a potravinársky priemysel.

Svoju prácu vykonávame s vášňou a plným nasadením, aby sme tak mohli vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov. Poslaním našej firmy je:

  • vyrábať produkty špičkovej kvality za konkurenčnú cenu a dodávať tieto výrobky vždy včas,
  • budovať s našimi obchodnými partnermi trvalé vzťahy založené na vzájomnej dôvere a istote,
  • podieľať sa na tvorbe tímu pozostávajúceho z ľudí aktívne zapojených do práce, ktorí rozumejú potreby zákazníkov.

Naše výrobky si našli uplatnenie nielen na domácom trhu, ale aj v iných európskych krajinách, o. i.: v Nemecku, Česku, na Slovensku a v Taliansku.

Postupujeme v súlade s ustanoveniami normy ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949, pričom našim hlavným cieľom je splniť požiadavky zákazníkov ohľadom kvality, presnosti prevedenia a včasnosti.