VÝKOVKY, ODLIATKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA A NEPRIAMO VÝROBNÉ MATERIÁLY

Vďaka mnohoročným skúsenostiam a kontaktom s odborníkmi z nášho odvetvia sme úspešne nadviazali mnohé zaujímavé obchodné vzťahy, a to doma i v zahraničí. Našu ponuku sme preto mohli rozšíriť o služby v oblasti:

  • dodávok výkovkov a odliatkov buď obrobených alebo v surovom stave (neupravené alebo tepelne upravené),
  • antikoróznych a dekoračných vrstiev, ako aj pieskovania (kataforézne lakovanie, práškové lakovanie, zinkovanie, fosfátovanie, niklovanie, anódovanie),
  • dodávok nepriamo výrobných materiálov: obalov (ochranné vložky, kartóny, prieťažné stretch fólie, palety, nádoby, umelohmotné vrecia a pásky, atď.), náhradných dielov a náradia.